Overzichtspagina onderzoeksprogramma's 2013-2014

Uit Yes! wiki

Ga naar: navigatie, zoeken


YES! Global Issues Programma 2013/2014 bestaat uit maar liefst zes onderzoeksprogramma's. Gebruik deze pagina als startpagina om een vraagstuk uit te kiezen voor je eigen onderzoek.

Afbeelding:Logo yes web.jpg


Waarom zou je meedoen? Op zoek naar motivatie om je met zaken van maatschappelijk belang bezig te houden?

Een meer formele beschrijving van doelen en kenmerken van de 'Global Issues' onderzoeksprogramma's


Er zijn zes onderzoeksprogramma's:

1. Climate and Energy Research – science

Onderzoeken en ontwerpen over klimaat en energie vanuit de techniek en de natuurwetenschappen
Welke bijdragen leveren wetenschap en techniek op het gebied van Europa en het Klimaat als het gaat om bijvoorbeeld: water/veiligheid, energie/energiebesparing, voeding en landbouw, de urbane samenleving/ CO2 neutrale steden? Ook de klimaatwetenschap zelf kan in dit onderzoeksprogramma onderwerp zijn: Hoe en waar wordt klimaatverandering onderzocht? Wat wordt onderzocht? Welke resultaten?


2. Climate and Energy Research – scenarios, policy and politics

Onderzoeken en ontwerpen van toekomstscenario’s, beleid en politiek over klimaat en energie
Welk beleid moet worden gevoerd om tot een stabiele energievoorziening in Europa te komen? Hoe is de samenhang tussen Europees, nationaal en lokaal beleid als het om klimaatkwesties gaat? Kun je helpen bij het ontwikkelen van realistische toekomstscenario’s? Zie je kans om een prototype voor een Nederlands beleidsplan te ontwikkelen bij een subthema van Europa en klimaat, zoals bijvoorbeeld (!) water, voeding, energiebesparing?


3. European Values

Onderzoek naar waarden en overtuigingen van Europese jongeren
Het programma betreft sociaalwetenschappelijk onderzoek naar eenheid en verscheidenheid van jongeren in Europa. Vormen jongeren in Europa een culturele eenheid of juist niet? Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: levensstijl, gezin, werk, religie, sex, politiek, samenleving. Je leert in dit onderzoeksprogramma een belangrijk sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstrument te gebruiken: de enquête.


4. Global Development Programme (1): project Consultancy, Research & Design (CRD)

Onderzoeken en ontwerpen voor projecten in ontwikkelingsgebieden
Leerlingen werken aan echte opdrachten van mensen in Afrika, Azië, Midden – en Zuid-Amerika. De opdrachten betreffen concrete, plaatselijke projecten en zijn voor alle profielen in het voortgezet onderwijs.

Achterliggende, grote vragen zijn: Is ontwikkelingswerk zinvol? Welke strategieen hebben het meeste succes? Welke rol moet Nederland spelen bij ontwikkelingssamenwerking? Is ontwikkelingssamenwerking niet ook (of: juist) een Europese kwestie?


5. Global Development Programme (2): Global Educational Network for Entrepreneurs (GENE)

Onderzoeken en ontwerpen van het bevorderen van ondernemerschap in ontwikkelingsgebieden
Het Global Development Programme bevat het deelprogramma GENE, dat gaat over de grote vraag of ontwikkelingssamenwerking wordt verbeterd door het bevorderen van ondernemerschap. De opdrachten over ondernemerschap betreffen onder meer microkredieten, het opzetten van businessplannen voor specifieke, kleine bedrijven en het ontwikkelen van marketinginstrumenten.


6. Art & Identity

Identiteit en diversiteit in Nederland, Europa en de wereld, gezien vanuit de kunsten
Leerlingen werken aan een kunstzinnig product of een productie rond de sleutelwoorden Europa, identiteit en diversiteit. Het project wordt op school uitgewerkt. Op dit project wordt niet door afzonderlijke leerlingen ingetekend, zoals in de andere onderzoeksprogramma’s het geval is, maar door een of meer docenten van een school. Alle kunstuitingen zijn mogelijk: muziek, poëzie, literatuur, drama, beeldende kunsten.

Bestand:Wsnetwyeskn8.jpg

Persoonlijke instellingen
overige