YES! conferentie 2012

Uit Yes! wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Naar de overzichtspagina 'Archief, alles tot heden'


Deze conferentie is intussen gehouden. Bekijk hier het fotoalbum


Afbeelding:YES!2012.jpg


2 oktober 2012: Europa en het klimaat. De grote YES! conferentie in het World Forum in Den Haag

10.30 uur – 16.30 uur, World Forum, Den Haag

Het gedetailleerde programma, met plaats en tijd van alle presentaties, workshops en masterclasses staat online. Klik s.v.p. hierVoor wie?

- Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs, HAVO 4 en 5, VWO 4, 5 en 6; alleen op uitnodiging

- Honderd leerlingen die als Young European Specialists een speciaal studie- en onderzoekstraject volgden; zij presenteren de resultaten van hun onderzoek


Waarom deelnemen?

- We hebben in Europa toekomstgerichte, internationaal georiënteerde en creatieve jongeren nodig. Jongeren die de uitdaging aannemen bij te dragen aan een duurzaam Europa.

- Je doet inspiratie en kennis op voor een eigen ontwerp of eigen onderzoek, dat op school als werkstuk wordt erkend. Je maakt bijvoorbeeld een Praktische Opdracht of legt het fundament voor een Profielwerkstuk.

- Je neemt een kijkje in de wereld die na je eindexamen voor je open ligt. Je ontmoet vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, andere kennisinstituten, bedrijven, de politiek en het overheidsbeleid die iets met klimaatkwesties van doen hebben.


Laatste nieuws: De YES! conferentie wordt afgesloten met slotverklaring door leerlingen van dertien YES! scholen, samen met Ali al-Jaberi.

De slotverklaring wordt in ontvangst genomen door Robert de Groot.

Afbeelding:Robertdegroot.jpg Afbeelding:Ali-al-Jaberi.jpg

Robert de Groot is directeur-generaal Europese samenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ali al-Jaberi is politicoloog en als expert in het leiden van debatten verbonden aan 'Debating Skills'

De leerlingen die de slotverklaring opstelden zijn YES!ers die onderzoek deden bij het thema Europa en het klimaat.
Inhoud

Het World Forum

In 1899 vond in Den Haag de eerste vredesconferentie plaats. Nu, ruim een eeuw later, is Den Haag met zeven VN-instanties en organisaties het internationale centrum van vrede en recht. Het World Forum is gevestigd in het kloppend hart van The Hague World Forum: een herkenbare en toegankelijk zone voor internationale organisaties op het gebied van vrede en recht. Zo vind je hier onder andere het Joegoslavië-tribunaal (ICTY), de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) en vanaf 2010 opent ook Europol hier een nieuw kantoor. Net als de stad, maakt het World Forum zich sterk voor bijeenkomsten rondom vrede en recht. Jaarlijks zijn er onder andere de conferenties van the International Criminal Court (ICC), the Organizations for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and The Hague International Model United Nations (THIMUN).


Opzet en programma van de conferentie


Opzet

Tijdens de opening van de conferentie ga je na waar je zelf staat, als het om Europa en het klimaat gaat. Ergens tussen ontkenning, er depresssief van worden of juist heel bevlogen...., je kop in het zand, je hoofd in je schoot of juist in de wolken.

Er zijn masterclasses, workshops en presentaties van onderzoek door Young European Specialists. Als deelnemer volg je van alles iets: een van de masterclasses, een van de workshops en een van de presentaties. Voor al deze onderdelen ontvangen de deelnemende scholen van te voren toegangskaarten.

Tijdens de sluiting maak je mee wat leerlingen van je eigen school aan de slotverklaring hebben toegevoegd en kun je daar al of niet je instemming mee betuigen.


Afbeelding:Opzet-YES!-conferentie-2012.jpg


Het programma


10.30 – 11.15 uur. Inloop en registratie met koffie/thee.


11.15 - 11.45 uur. Opening van de conferentie in het World Forum Theater. Europa en het klimaat: tussen je kop in het zand en je hoofd in de wolken; welke positie kies je?


12.00 - 13.00 uur. Presentaties van leerlingonderzoek door YES! Als deelnemer ga je op zoek naar eigen onderzoeksvragen.


13.00 – 13.45 uur. Lunch


13.45 – 14.30 uur. Eerste ronde masterclasses en workshops.


14.45 – 15.30 uur. Tweede ronde masterclasses en workshops.


15.45 - 16.15 uur. Afsluiting in het World Forum Theater. Slotverklaring door vertegenwoordigers van de deelnemende scholen.


De 100 YES! leerlingen volgen een speciaal programma. Na de presentaties van het door hen uitgevoerde onderzoek van 12.00 uur tot 13.00 uur komen zij bij elkaar in de Oceanie zaal voor:

13.45 uur - 14.30 uur; terugblik en evaluatie van het afgelopen traject; voorbereiding slotverklaring

14.45 uur - 15.30 uur; voorbereiding slotverklaring, selecteren vertegenwoordigers van scholen die meedoen aan de sluiting van de conferentie.


Masterclasses

Alle deelnemers volgen een van de masterclasses; daar streven we naar. De masterclasses zijn inleidingen voor beginnende klimaatonderzoekers. Een masterclass levert je kennis op over klimaatkwesties in Europees perspectief. De basisbegrippen. De stand van zaken. Toekomstige ontwikkelingen. Twijfels en zekerheden over klimaatproblemen. Dilemma's en mogelijke oplossingen. De samenhang van politiek, ekonomie en wetenschap.

De masterclasses worden verzorgd door mensen die met gezag en kennis van zaken over klimaatkwesties spreken. Deze mensen geven je overzicht en inzicht. Al deze mensen hebben ook eigen meningen, standpunten waar je je eigen mening aan kunt toetsen. Stel je een masterclass voor als een hoorcollege. Neem pen en papier mee! Hier valt iets te leren!

Masterclasses worden verzorgd door:


Afbeelding:Buijs.jpg Anton Buijs

Vrijwel al het gas dat je thuis gebruikt, wordt ingekocht en verkocht door het bedrijf Gasterra. Anton Buijs is als manager communicatie en public affairs lid van de directie van GasTerra. GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en levert een belangrijk bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Dat vereist een inzicht in, en kennis over, de actuele en toekomstige ontwikkelingen van energiewinning en energiebehoefte. (zie: de website van Gasterra.) En precies daarover gaat de masterclass van Anton Buijs.

Afbeelding:Lucia-van-geuns.jpg Lucia van Geuns

Lucia van Geuns is plaatsvervangend hoofd van het Clingendael International Energy Programme (CIEP). Net als de andere programma's van Instituut Clingendael is dit programma bedoeld voor onderzoek en informatie voor overheden, bedrijven en andere instellingen. Het programma levert fundamentele bijdragen aan het debat over energie. Het gaat dan om wetenschappelijke publicaties, maar ook bijvoorbeeld over publieksvoorlichting. Voor een voorbeeld van het laatste kijk je even op de site van RTLZ; een interview met Lucia van Geuns. Wil je meer weten over CIEP klik dan hier. Lucia van Geuns neemt je in haar masterclass mee in de wereld van de mondiale en Europese energiesector.

Afbeelding:frank-lenzmann.jpg Frank Lenzmann

Frank Lenzmann is projectmanager bij ECN. Europa, maar vooral Nederland, heeft alle mogelijke opties nodig om zijn klimaatdoelen te bereiken. Dat betekent onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen - en precies bij deze zaken doet ECN onderzoek en ontwikkelwerk (R&D). ECN is het grootste nationale nderzoekinstituut op het gebied van energie. Frank Lenzmann neemt je mee in de fascinerende wereld van het energie-onderzoek en innovatie. Zijn stelling is: spoedige implementatie van een decentraal en duurzaam energie systeem in Europa is tegelijkertijd ook een van de krachtigste manieren om de economische crisis is Europa op te lossen. de website van ECN)

Afbeelding:Hugo von meijenfeldt.png Hugo von Meijenfeldt

Hugo von Meijenfeldt is de Nederlands klimaatgezant. Hij is een ambassadeur met een missie: namens alle Nederlandse ministeries internationale klimaatonderhandelingen voeren. Je hoeft geen diepgaande kennis over klimaatonderhandelingen te hebben om te weten dat dit een baan is die grote betrokkenheid, hoge motivatie en een enorm doorzettingsvermogen vereist. Hugo von Meijenfeldt zal je meenemen in de wereld van het onderhandelen en tegelijk proberen zijn 'drive' op je over te brengen. Hugo von Meijenfeldt werkt niet alleen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar is ook is waarnemend directeur generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Afbeelding:Jan-Terlouw.jpg Jan Terlouw

"Wat doet een kinderboekenschrijver op onze conferentie?", vroeg een leerling, toen we trots vertelden dat Jan Terlouw een masterclass wil verzorgen. Deze persoon had wel het een en ander uit de carriere van Jan Terlouw gemist. Jan Terlouw is fysicus, politicus en schrijver. Iets uit zijn c.v.: Natuurkundig onderzoeker. Fractievoorzitter van D'66. Minister van Economische Zaken en vicepremier. Secretaris van de Conferentie van Europese transportministers. Commissaris van de Koningin in Gelderland. Lid van de Eerste Kamer. Jan Terlouw is een inspirerend spreker over het klimaat en Europa.

Afbeelding:Pier-vellinga-150px.jpg Pier Vellinga

Pier Vellinga is een Nederlandse wetenschapper en hoogleraar met nationale en internationale bekendheid als deskundige op het gebied van klimaatverandering. Pier Vellinga is hoogleraar bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast bekleedt hij de leerstoel Aardsysteemkunde aan de Wageningen University in Wageningen. Pier Vellinga verzorgde het openingscollege voor de YES! leerlingen van dit jaar, in Wageningen, en maakte grote indruk door de heldere manier waarop hij de ingewikkelde klimaatproblematiek begrijpelijk maakte. Pier Vellinga stelt bovendien: De problemen van nu zijn bron van werkgelegenheid in de toekomst. Jouw toekomst?


Workshops

Workshops worden verzorgd door medewerkers en studenten van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten en door beleidsambtenaren van diverse ministeries. Workshops helpen bij het verdiepen van specifieke Europese klimaatkwesties en ook bij het opzetten van een eigen onderzoek. Ook zijn er workshops waarin je aan je beroepsperspectief kunt werken; dat vanuit de stelling van prof Pier Vellinga dat het klimaat de bron is van toekomstige werkgelegenheid. Als deelnemer van de conferentie bezoek je minstens een van de workshops. Er is, zoals je hieronder ziet, veel variatie!


Afbeelding:Dionwierts 180.jpg Europa, mijn gemeente, en ik: lokaal klimaatbeleid neemt het voortouw
 • Door: Dion Wierts
 • Van: Dion Wierts was werkzaam voor het Covenant of Mayors en werkt nu voor de Amerikaanse Ambassade in Brussel. Dion Wierts verzorgt de workshop op persoonlijke titel.
 • Website van het Covenant of Mayors

Door onderling samen te werken vergroenen steden en gemeenten Europa, jouw inbreng speelt een cruciale rol in dit proces.

 • Steden en gemeenten leren van elkaar
 • Onderling netwerken van gemeenten en steden
 • Hoe gaat jouw gemeente hierin mee?
 • Hoe kan ik mijn gemeente hierin betrekken?
 • Wat is mijn rol?
 • Europa bekeken vanuit extern perspectief: link met steden en gemeenten in de VS als spiegel


Afbeelding:Sanderbrinkman.jpg Hoe maak je een stad klimaatneutraal?


Wij zullen beginnen met een Quiz: wat voor gevolgen heeft klimaatverandering voor de stad? Vervolgens ga je in een groepje brainstormen wat een burgemeester van een grote stad zou kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat kan zijn het verminderen van broeikasgasemissies, maar ook het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Docent(en) en studenten van de opleiding Climate & Management (De Haagse Hogeschool) lopen rond om advies te geven en de (on)mogelijkheden uit te leggen.Afbeelding:Wageningen.jpgKlimaat in verleden, heden en toekomst


Klimaatverandering is een veel besproken onderwerp in de media. We merken zelf dat er een verandering is in Nederland. De zomers worden warmer, de winters zachter en er komen andere dier- en plantensoorten naar ons land. Ook krijgen we te maken met bijvoorbeeld een zeespiegelstijging.

Binnen Wageningen Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verandering in biodiversiteit. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de uitwisseling van CO2 tussen land en atmosfeer. Ook wordt er gekeken naar waterbeheer; hoe kan Nederland het beste omgaan met de extra neerslag. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele gebieden waarop Wageningen Universiteit onderzoek doet naar klimaatverandering.

Tijdens de workshop zullen jullie kennis maken met klimaatmodellen. Aan de hand van een paar extreme scenario’s zullen jullie meer inzicht krijgen in het functioneren van de systemen op aarde.Afbeelding:Utlogo 229x19.gifEuropees energie conflict


De Raad van Europa komt bij elkaar als er een conflict bestaat op het gebied van energietoevoer. Raadsleden vanuit verschillende EU-lidstaten gaan met elkaar in debat om tot een oplossing te komen. Hoe kan Europa het beste inspelen op veranderingen op het gebied van energie? Jullie spelen een vergadering na en representeren de EU-lidstaten. De workshop wordt begeleid door studenten van de studie European Studies van de Universiteit Twente.
Afbeelding:Citaal-vellinga.jpgEuropa, het klimaat en je eigen toekomst
 • Door: ouderejaars studenten
 • Van: alle deelnemende hogescholen en universiteiten

Workshop waarin je stands van de deelnemende universiteiten en hogescholen bezoekt. Je gaat in overleg met studenten en medewerkers van een stand. Men kan je voorlichting geven over wat deze universiteit of hogeschool te bieden heeft, met name op het gebied van klimaatkwesties. Wie biedt jou het meest passende toekomstperspectief? Uitgangspunt is een stelling van prof. Pier Vellinga, geponeerd tijdens het openingscollege voor YES! in Wageningen: Klimaatproblemen van nu zijn een bron van werkgelegenheid voor de toekomst. Er is tijdens deze workshop dus werk aan de winkel!

Deze stands zijn tijdens de lunchpauze ook te bezoeken voor wie niet aan deze workshop deelneemt.Afbeelding:Logo-energyclub-219x101.pngEuropa, energie en de spanning tussen landen

Tijdens de workshop zullen we spanning scheppen tussen verschillende landen in Europa als het gaat om energie- en klimaatbeleid. We zullen je laten ervaren hoe onderling verbonden en afhankelijk Europese landen zijn, bij alle verschillen.Afbeelding:Logotype-government-of-the-netherlands-nl.pngBeleid maken voor Europa en klimaat

 • Door: Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, o.l.v. René Goverde.
 • Van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schuif aan bij een van de senior beleidsambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Help bij het maken van beleid bij thema's landbouw, energie, emissiehandel en klimaatdebat Neem een kijkje in de keuken van deze senior beleidsambtenaren als ze kort uitleggen hoe zij zelf bij deze thema's te werk gaan om beleid te (helpen) maken.


Afbeelding:Minbuza-logo.gifBeleid maken voor Europese samenwerking

 • Door: Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Karin Kleinjan, Ozlam Camel, Roy Hans, Robbert Moree, Jorden Splinter, Laura Bins.
 • Van: Directie Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Schuif aan bij een van de senior beleidsambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Help bij het maken van beleid bij Europese samenwerking. Waar zetten wij als Nederland op in, hoe werkt het in europa, hoe komen Nederlandse standpunten tot stand?Presentaties van door YES! uitgevoerd onderzoek


Afbeelding:Yes2012.jpg

Bijna alle YES! onderzoekers tijdens hun bezoek aan het Europarlement, mei 2012


Europees klimaatonderzoek dat is uitgevoerd door YES! - Young European Specialists. Dat wil zeggen: presentaties door mede-leerklingen. Je bezoekt tijdens de YES! conferentie altijd ook een van de sessies waarin YES! leerlingen hun onderzoek presenteren. De bedoeling is je te inspireren zelf ook zo'n onderzoek te ondernemen. Je kunt uiteraard vragen stellen of een discussie beginnen. De onderzoekers hebben ook onderzoeksvragen bedacht, naar aanleiding van het eigen onderzoek. De vragen kunnen vervolgvragen zijn of nieuwe vragen bij een van de subthema's. Je kunt hier dus halen: kennis (wat is er onderzocht?), methoden (hoe hebben ze dat gedaan?), discussiepunten (wat is nog twijfelachtig?), aanbevelingen (wat zou er moeten worden gedaan?), vragen voor vervolgonderzoek (wat zou ik kunnen doen?) en nieuw onderzoek (idem).

Hier zijn de titels van de presentaties van YES! leerlingen, per school(alfabetisch op plaatsnaam):

Afbeelding:Scala.jpgScala College, Alphen aan den Rijn :
 • Alternatieve brandstoffen. Pascal Németh en Lars van der Hoorn
 • De invloed van klimaatverandering op toerisme in Europa en andersom. Anouk Boere, Kim Kuiper
Afbeelding:Ksg.jpgKoninklijke Scholengemeenschap, Apeldoorn:
 • Europese volksgezondheid. Marlieke Smit en Dominique Monnink
 • De toekomst van de Waddeneilanden, hoe kunnen ze het best worden beschermd tegen zeespiegelstijging? Janneke van Brummelen en Sterre Stoter
 • Wat is de invloed van klimaatverandering op de boerenzwaluw (in Europa)? Cecily Sadowski, Joost Laméris en Iris van der Meer
 • Green seats. Over de invloed van klimaatverandering op het gedrag van Europese burgers omtrent het vliegverkeer. Inge van Nimwegen en Simone ten Have
Afbeelding:Drnasssau.jpgDr Nassaucollege, Assen:
 • Blue energy. Jorn de Jong, Femmy Heukers, Mark Janssen, Marit Zoer
Afbeelding:Baarnsch.jpgHet Baarnsch Lyceum, Baarn:
 • Handel in emissierechten. Ruben Dirks en Sara van Gisbergen
 • Hoe is duurzame kleding zich aan het ontwikkelen in Europa? Cylia Noordam en Julia van der Torre
Afbeelding:Marne.jpgMarne College, Bolsward
 • Duurzaamheid van het Franeker Gemeentehuis. Melchior Post, Jorn van der Schaar en Marten Wijnja
Afbeelding:Jpthijsse.jpgJac. P. Thijsse College, Castricum
 • In hoeverre kunnen wij door middel van een lesbrief Europese jongeren milieubewuster en milieuvriendelijker maken? Philip Elders, Eva Schoonderwoerd
 • Aerogel. Melissa Schoenmaker en Anouk ter Linde
 • Waarom loopt Nederland achter op de rest van Europa met betrekking tot duurzame energie? Stijn de Ruijter en Celine Toering
 • De potentie van Blue Energy in Europa. Jasper Klomp
 • Wat weten Europese jongeren van het klimaatprobleem? Jochem Wildeboer, Manon Schouten en Marik Pannekoek


Afbeelding:Cld.jpgChristelijk Lyceum Delft:
 • Hoe wordt Delft in de toekomst een groene stad? Roos de Joode en Lisa Ruijgrok
 • Hoe draagt het Nederlandse kassengebied bij aan het Nederlandse klimaat? Anne Vijverberg en Marije Hordijk
 • Vertrouwen in kinderen, en dus in de toekomst! Sarah Looijen en Anne Lieke Baas
 • International Panel of Climate Change: Scientists of amateurs? Joris Timmerman en Stefan Koole
 • Smart Grids. Hoe kunnen Smart Grids een flexibel en duurzaam energieverbruik van Europese consumenten realiseren? Judith de Groot en Lotte de Bruin
Afbeelding:Ish.jpgInternational School The Hague
 • A carbon emissions cap on corporations. Aaron Boles, Shimara Gokani, Erik Dahl
Afbeelding:Wessel.jpgWessel Gansfortcollege, Groningen:
 • Klimaatbeleid in Europa. Annemarie Meerman en Heert de Vries
 • Hoe kan het vervoer in Europese steden verduurzaamd worden? Renze Krol en Ruben Hoogmoed
Afbeelding:Penta.jpgPenta College Jac. V.Liesveldt, Hellevoetsluis:
 • Een zelfvoorzienend huishouden. Sven van Betuw en Jelle Bout
 • De klimaatneutrale school. Philip Bierkens en Sybren Hilgen
 • Kunnen bedrijven duurzaam produceren? Mark Groenendijk en Samuel Abu


Afbeelding:Csg-comenius2.jpgCSG Comenius Marienburg, Leeuwarden
 • De effecten van de economische groei van minder rijke Europese landen op het milieu. Machteld van Dort en Laura Mul
 • De CO2 neutrale school. Nilofar Karimi en Narmin Marroufi
 • Zijn de drijvende steden en de klimaatdijk adequate voor het probleem van de zeespiegelstijging? Wietze Klaas Douma, Pieter Polhuis en Nils-Jan Bleeker
 • Europese klimaatschuld? Martijn de Vries, Jesmar Jonker, Winfried de Haas en Linda Hoekstra
 • Wat zijn de effecten van klimaatverandering op ontwikkelingslanden en hoe heeft Europa hier invloed op? Zahra Hazimi en Rolien Westerman


Afbeelding:Liemers.jpgLiemerscollege, Zevenaar:
 • Jongeren duurzamer! Mandy van Bindsbergen en Nicolien Willemsen
 • Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck
 • Zeespiegelstijging door aangrenzende landen? Jet Kummeling en Maxime Jansen
 • Hoe creëer je de meest duurzame vorm van veeteelt in Europa? Frank Willemsen en Bram de la Combé


Afbeelding:Ccc.jpgCarolus Clusius College, Zwolle:
 • Cradle to cradle in Europa. Tina Visscher
 • Betrouwbaarheid van de toekomstmodellen over de temperatuurstijging in Europa. Pieter Cas Kolijn en Jelle Kranenborg
 • Effectief design van een prullenbak. Leonora van Hemert en Phien van der Veer
Persoonlijke instellingen
overige