YES! tweedaagse studiereis 2013

Uit Yes! wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Naar de overzichtspagina 'Archief, alles tot heden'


13 en 14 mei, 2013:

Op bezoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en het Europarlement in Brussel

De deelnemerslijst staat hier! Check svp!

Inhoud

Het programma in het kort

Na de specifieke studiedagen voor de verschillende YES! onderzoeksprogramma's nu een tweedaagse studiereis die open staat voor alle YES! onderzoekers. Het idee is: Eerst ben je bezig met het bedenken en formuleren van onderzoeksvragen en een plan van aanpak binnen je eigen onderzoeksprogramma. Je eigen onderzoek is daarmee begonnen. Tijdens de tweedaagse studiereis gaat het om het eind van het onderzoek: De vraag of je met je onderzoek besluitvorming over beleid kunt bevorderen of ondersteunen. Bij die vraag hoort de achterliggende vraag: Hoe verloopt dergelijke besluitvorming precies? Hoe wordt beleid gemaakt? Op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontmoet je beleidsmedewerker en bij het Europarlement een europarlementarier. Bij de beleidsmedewerkers onderneem je een kort onderzoek naar de manier(en) waarbij beleid gemaakt en gerealiseerd wordt. Met de Europarlementarier ga je in debat.

Na het bezoek aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan we met twee bussen naar Mechelen. 's Avonds bereiden we in de Lessius Hogeschool het debat met de Europarlementarier voor en is er - voor wie dat wil - nog de mogelijkheid om advies te vragen over je eigen onderzoek.

De volgende dag bezoeken we eerst het bezoekerscentrum van het Europarlement, het Parlementarium. Voorafgaand aan het debat krijgen we voorlichting over de werking van het Europarlement. Na het debat reizen we terug. Eén bus gaat naar het centraal station van Rotterdam, de andere gaat naar het centraal station van Utrecht. (Uiteraard proberen we je op de meest gunstige van de twee stations af te zetten.) Van daaruit ga je op eigen gelegenheid naar huis.


Pas op! Er is een adreswijziging. NIET: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

WEL: Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat, Koningskade 4, Den HaagAfbeelding:Europarmelemnt-brussel.jpg Europarlement in BrusselProgramma met tijden en details


Dag 1

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

12.30 uur tot 13.00 uur: Inloop Om het ministerie binnen te komen heb je een geldig ID nodig

13.00 uur: welkom; door I&M

13.15 uur - 13.30: de ottertechniek en de 100 vragen die je aan een beleidsmedewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt stellen; Erik Vos, Worldschool. Uitleg van de opzet van een vraaggestuurde workshop. Zie verderop in deze tekst.


13.30 – 14.15 uur – ronde 1; vijf vraaggestuurde workshops Leerlingen verdelen zich in drie groepen per workshop: A. De informatie groep B. De disussie groep C. De toekomstvisie groep


Alle A, B en C groepen houden aan het eind van de middag een 2 minuten presentatie. Deze presentaties worden beoordeeld door de beleidsmedewerkers die aan de workshops hebben meegedaan.

De A groepen, informatiegroepen: geven antwoord op de vraag wat het feitelijke invloed is van Europa op het maken en uitvoeren van Nederlands beleid voor klimaat- en energievraagstukken (en dan vooral m.b.t. het gebied waar de betreffende beleidsmedewerker actief in is). De A groepjes gaan op zoek naar feitelijke informatie, zeg maar, de basiskennis.

De B groepen, discussiegroepen: geven voor- en tegenargumenten bij deze stelling: Nederland moet gewoon een eigen beleid voeren, het is onzin dat Europa daar invloed op heeft. De B groepen zoeken in het gesprek met de beleidsambtenaar naar voor- en tegenargumenten bij deze stellen en bepalen hun keuze.

De C groepen, de toekomstvisiegroepen gaan uit van deze stelling, waarbij zij voor- en tegenargumenten zoeken en hun keuze bepalen. “Er was een tijd dat ‘Europa’ belangrijk was om oorlog te voorkomen. Nu wordt wel gezegd dat Europa een nieuw verhaal nodig heeft, of een nieuwe uitdaging. Als gewerkt wordt aan gezamenlijke Europese waarden op het gebied van duurzaamheid, kan de nieuwe uitdaging van Europa worden: de gezamenlijke aanpak van klimaatproblemen en van de overgang van fossiele naar duurzame energie.”


Gang van zaken tijdens de workshop: beleidsmedewerkers stellen zich voor, vertellen iets over hun werk, de subgroepjes A, B en C worden gevormd. Opdracht: “Bedenk welke vragen je me wilt stellen om de nodige informatie te krijgen.” Sommige beleidsmedewerkers zullen kort iets presenteren, maar de regel is: men beantwoordt de vragen die worden gesteld. Zie jezelf hier als een onderzoeksjournalist! Jij stelt de vragen van een duidelijke missie, de beleidsmedewerker geeft de antwoorden. De workshop is ‘vraaggestuurd’ van opzet. De informatie wordt toegespitst op een beleidsterrein waarop de beleidsmedewerker werkzaam is, de workshop krijgt daarmee het karakter van een case-study.

De eerste drie kwartier zijn voor het vraag en antwoord spel. De tweede drie kwartier ga je aan het werk om je 2 minuten presentatie voor te bereiden. De beleidsmedewerker ‘loopt weldoend rond’; schuift aan waar hulp nodig is. Het is geen probleem als de eerste ronde wat uitloopt of als de twee rondes wat door elkaar lopen. Je moet je na het stellen van je vragen voldoen opgeladen voelen en zult dan minstens 20 minuten tot een half uur nodig hebben om je op de minipresentatie voor te bereiden. Er is geen pauze ingepland. Pauze in de overgang van de eerste naar de tweede drie kwartier, te houden naar eigen inzicht.14.15 uur – 15.00 uur – ronde 2; A, B en C groepjes in elk van de vijf vraaggestuurde workshops bereiden zich voor op de plenaire ronde.

15.00 uur- 16.00 – Plenair Presenteren voor het forum van beleidsambtenaren:

- Eerst alle infogroepen; reacties van forum (vijf vertegenwoordigers van A groepen, elk 1,5 minuut)

- Dan alle discussiegroepen; reacties van forum (idem voor de B groepen)

- Dan alle toekomstgroepen; reacties van forum (idem voor de C groepen)

- Dan: wie vond men het beste? ‘Winnaars’ krijgen een Echte Stroopwafel.


16.00 uur – Vertrek bussen naar Mechelen.

Na aankomst in Mechelen, en na het avondeten, bereiden we het debat met de Europarlementarier voor. Ook is er de mogelijkheid om nog advies te vragen over je eigen onderzoek.

Uitgaan in Mechelen tot 24.00 uur.


Dag 2


07:30 - 08:30 Ontbijt + klaar maken lunchpakket in de jeugdherberg "De Zandpoort"

Vertrek Mechelen rond 9.00 uur met bus naar Brussel


09.30 - 11.30 Bezoek Parlementarium, Rue de Wiertz 60 (Willy Brand-gebouw) tel: +32 22832222


11.30 uur tot 12.00 uur Lunch. Je gebruikt hiervoor het lunchpakket dat je 's morgens in de jeugdherberg hebt gemaakt.


12:00 - 13:30 uur Debat met Europarlementarier Judith Sargentini en voorlichting over het werk van het Europarlement door een voorlichter.


Bestand:Judith-Sargentini-portret.jpg Judith Sargentini, Europarlementarier voor Groen Links


13:45 uur Vertrek bus 1 naar Rotterdam C.S. en Bus 2 naar Utrecht C.S.


Organisatorische zaken


Adressen


Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4, Den Haag.

Tramlijn 9 vanaf het Centraal Station Of 15 minuten lopen:

Bestand:Route_station_koningskade.jpg


Overnachting in jeugdherberg in Mechelen

Jeugsherberg 'De Zandpoort'

Zandpoortvest 70 - B 2800 Mechelen

T: +32(0)15 27 85 39 / F: +32 (0)15 27 85 40


Mobiel Worldschool voor noodgevallen

Miep Vlag, 06 50929014


Uitgaan in Mechelen

Er is beperkt gelegenheid om uit te gaan in Mechelen. We gaan ervan uit dat hierover op je eigen school afspraken zijn gemaakt. Van de meeste scholen komt een docent mee; deze docent zal meegaan en/of afspraken maken over het uitgaan. Als van jouw school geen docent bij de tweedaagse is, gaan we ervan uit dat over het uitgaan van te voren afspraken zijn gemaakt.

Eindtijd is: 24.00 uur. Dan is iedereen binnen in de jeugdherberg.


Dieetwensen

Als je dieetwensen hebt, en die nog niet hebt doorgegeven, doe dit svp meteen even. Mail naar Miep Vlag, m.vlag@worldschool.nl


Reisverzekering

Worldschool gaat ervan uit dat je eigen school een collectieve reisverzekering heeft, die ook deze reis dekt.

Persoonlijke instellingen
overige